Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Thông báo từ Sở

Về việc mời các đơn vị nhận Giấy chứng nhận Hoàn thành Khóa Bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán Mô đun 1 do Trường Đại học Sư phạm cấp – Sở HCM

Về việc mời các đơn vị nhận Giấy chứng nhận Hoàn thành Khóa Bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán Mô đun 1 do Trường Đại học Sư phạm cấp – Sở HCM Liên kết bài viết gốc

Xem thêm »

Về báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất năm học mới năm học 2021-2022 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện). – Sở HCM

Về báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất năm học mới năm học 2021-2022 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện). – Sở HCM Liên kết bài viết gốc

Xem thêm »

Về công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022. – Sở HCM

Về công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022. – Sở HCM Liên kết bài viết gốc

Xem thêm »

Về thực hiện báo cáo thực trạng cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện). – Sở HCM

Về thực hiện báo cáo thực trạng cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện). – Sở HCM Liên kết bài viết gốc

Xem thêm »