Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông tin / Thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Qui chế thi 2015

Số: 02/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015   THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng ...

Xem thêm »