Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông Tin từ Sở Giáo Dục / Thông báo từ Sở / Nhắc lại: Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới năm học 2021-2022 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (công lập và ngoài công lập)). – Phòng KHTC

Nhắc lại: Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới năm học 2021-2022 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (công lập và ngoài công lập)). – Phòng KHTC

Nhắc lại: Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới năm học 2021-2022 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (công lập và ngoài công lập)). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc thực hiện ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện – Sở HCM

Về việc thực hiện ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện – Sở HCM Liên ...