Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông Tin từ Sở Giáo Dục / Thông báo từ Sở / Thông báo về việc bổ sung hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022 – Phòng Tổ chức Cán bộ

Thông báo về việc bổ sung hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022 – Phòng Tổ chức Cán bộ

Thông báo về việc bổ sung hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022 – Phòng Tổ chức Cán bộ

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH) – Phòng KHTC

Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học ...