Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông Tin từ Sở Giáo Dục / Thư mời từ Sở / Thư mời các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng về thực hiện tốt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 đến dự lễ tuyên dương, khen thưởng. – VP Công Đoàn

Thư mời các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng về thực hiện tốt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 đến dự lễ tuyên dương, khen thưởng. – VP Công Đoàn

Thư mời các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng về thực hiện tốt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 đến dự lễ tuyên dương, khen thưởng. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Dự Hội nghị kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm học 2020-2021

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện. Giấy mời số 153/GM-GDĐT-VP ...