Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông Tin từ Sở Giáo Dục / Thông báo từ Sở / Về hỗ trợ giải quyết những khó khăn và các vấn đề liên quan đến thiết bị dạy học trực tuyến – TTTT&CTGD

Về hỗ trợ giải quyết những khó khăn và các vấn đề liên quan đến thiết bị dạy học trực tuyến – TTTT&CTGD

Về hỗ trợ giải quyết những khó khăn và các vấn đề liên quan đến thiết bị dạy học trực tuyến – TTTT&CTGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo số 171/TB-CĐGD Về thực hiện gửi báo cáo số liệu hoạt động nữ công năm học 2021 – 2022

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, nhà giáo và người lao ...