Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông Tin từ Sở Giáo Dục / Thông báo từ Sở / Về hướng dẫn thời gian hoàn thành chương trình bồi dưỡng Mô-đun 1,2,3 chương trình GDPT 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS – Phòng TCCB

Về hướng dẫn thời gian hoàn thành chương trình bồi dưỡng Mô-đun 1,2,3 chương trình GDPT 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS – Phòng TCCB

Về hướng dẫn thời gian hoàn thành chương trình bồi dưỡng Mô-đun 1,2,3 chương trình GDPT 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc mời các đơn vị nhận Giấy chứng nhận Hoàn thành Khóa Bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán Mô đun 1 do Trường Đại học Sư phạm cấp – Sở HCM

Về việc mời các đơn vị nhận Giấy chứng nhận Hoàn thành Khóa Bồi dưỡng ...