Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông Tin từ Sở Giáo Dục / Thông báo từ Sở / Về hướng dẫn thực hiện tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được Sở Giáo dục và Đào tạo phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức – Phòng TCCB

Về hướng dẫn thực hiện tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được Sở Giáo dục và Đào tạo phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức – Phòng TCCB

Về hướng dẫn thực hiện tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được Sở Giáo dục và Đào tạo phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc tham gia Chương trình Tương trợ nội bộ Ngành Giáo dục Thành phố năm học 2021 – 2022. – VP Công Đoàn

Về việc tham gia Chương trình Tương trợ nội bộ Ngành Giáo dục Thành phố ...