Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông Tin từ Sở Giáo Dục / Thông báo từ Sở / Về thực hiện Chương trình Tiếng Anh Tích hợp trong năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường thực hiện chương trình Tiếng Anh Tích hợp) – Phòng KHTC

Về thực hiện Chương trình Tiếng Anh Tích hợp trong năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường thực hiện chương trình Tiếng Anh Tích hợp) – Phòng KHTC

Về thực hiện Chương trình Tiếng Anh Tích hợp trong năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường thực hiện chương trình Tiếng Anh Tích hợp) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 – Phòng Chính trị tư tưởng

Về hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch ...