Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông Tin từ Sở Giáo Dục / Văn bản từ Sở / Về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng KHTC

Về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng KHTC

Về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc vận động quyên góp, ủng hộ "Máy tính cho em" – Văn Phòng Sở

Về việc vận động quyên góp, ủng hộ "Máy tính cho em" – Văn Phòng ...