Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / Thông Tin từ Sở Giáo Dục / Thông báo từ Sở / Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH) – Phòng KHTC

Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH) – Phòng KHTC

Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng môn Tin học và Công nghệ cấp Tiểu học cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2021 – Phòng TCCB

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng môn Tin học và Công nghệ cấp Tiểu học ...