HỘI NGHỊ

TẬP HUẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

 

Nhằm phổ biến, cập nhật, nâng cao kiến thức của cán bộ quản lý, công chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố về chế độ, chính sách của Nhà nước; ý thức trong việc tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội. Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2016, tại trường THPT Lê Quý Đôn; Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội cho gần 400 người là: Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện, chuyên viên phụ trách công tác Tổ chức cán bộ; Hiệu trưởng, kế toán các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở quản lý; Hiệu trưởng, kế toán, trưởng phòng tổ chức hành chính các trường cao đẳng, TCCN; Giám đốc, kế toán các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Ông Trần
Dũng Hà – Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh 

Báo cáo
viên pháp luật thành phố.

 

Nội dung tập
huấn:

– Báo cáo viên giới thiệu những điểm
mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thi hành
từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; giải đáp thắc
mắc về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội.

– Sau buổi tập huấn Bà Tạ Thị Minh
Thư – Trưởng phòng Pháp chế đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị
Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội
đến đội ngũ giáo viên, nhân viên của đơn vị mình trong thời gian sớm nhất và
báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hình ảnh Hội nghị tập huấn:    

   

 

   

 

 


Tác giả: Phòng pháp chế

Liên kết bài viết gốc