Cập nhật: 17:1, 16/3/2016 Lượt đọc: 1

Căn cứ kế hoạch số 09/GDĐT-MN ngày 04/01/2016, về việc hướng dẫn triễn lãm đồ dùng đồ chơi cấp Thành phố của Bậc học Mầm non.

Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi và tôn vinh các tập thể, cá nhân có sản phẩm chất luợng, sáng tạo có tính ứng dụng cao trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và chọn ra các sản phẩm tham dự triễn lãm toàn quốc. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp Thành phố của Bậc học mầm non tại các quận, huyện, bao gồm 4 cụm thời gian từ ngày: 08/03 đến 11/03/2016

  • Thành phần Ban giám khảo theo Quyết định:
  1. Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
  2. Bà Trương Thị Việt Liên, Quyền trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
  3. Bà Nguyễn Từ Dũ, Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
  4. Bà Bùi Thị Băng Tuyết, Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non;
  5. Bà Lý Thị sương, Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non;
  6. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

Một số hình ảnh của buổi triển lãm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc