Căn cứ theo kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non.”
Thời gian: ngày 15 tháng 03 năm 2016

Thành phần tham dự

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

1. Bà Trương Thị Việt Liên – Quyền trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

2. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về đại biểu phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non;

3. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Tthành phố.

Một số hình ảnh của buổi bồi dưỡng chuyên đề:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc