Căn cứ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng thực hành chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non.”
Thời gian: ngày 16; 17; 18 tháng 03 năm 2016, tại các trường:
Mầm non 19/5 Thành phố; Mầm non Bé Ngoan Quận 1; Mầm non Vàng Anh Quận 5; Mầm non 19/5 Quận 10; Mầm non Tuổi Xanh quận Tân Bình;
Mầm non Thành phố; Mầm non Tân Kiểng Quận 7, Mầm non 6 Quận 3.

  Thành phần tham dự

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

1. Bà Trương Thị Việt Liên – Quyền trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

2. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non;

3. Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của các buổi thực hành chuyên đề:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc