TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ LẦN 2

NĂM 2015 – 2016

 

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2015 – 2016. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác pháp chế lần 2 năm 2015 – 2016 cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác pháp chế Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận – huyện, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở quản lý (công lập và ngoài công lập). Số lượng tham dự 350 người.

Đến tham dự Hội nghị:

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có sự hiện diện:

+ Bà Tạ Thị Minh Thư – Trưởng phòng Pháp chế – Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó trưởng phòng Pháp chế – Sở GD&ĐT.

 

* Về phía khách mời có sự hiện diện:

+ Ông Trần Phong – Cục trưởng Cục môi trường Miền Nam, Báo cáo viên;

+ Bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh – Phó giám đốc
Quỹ bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên môi trường thành phố.

 

Nội dung tập huấn:

Phổ biến Luật Bảo
vệ môi trường số 55/2014/QH13 và các văn bản mới hướng dẫn thi hành;

– Thông tin các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực giáo
dục và đào tạo;

– Triển khai kế hoạch tổ chức “Chương trình phổ biến,
giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng,
TCCN, THPT trên địa bàn Thành phố” năm 2016;

– Hướng dẫn Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi”
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016;

– Hướng
dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm
2016.

Ông Trần Phong – Cục trưởng Cục môi trường Miền Nam;

Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng
dẫn thi hành.

 

Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó trưởng phòng Pháp chế;

Thông tin văn bản mới, triển khai và hướng dẫn các kế
hoạch của Phòng Pháp chế trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng pháp chế

Liên kết bài viết gốc