Cập nhật: 14:47, 26/4/2016 Lượt đọc: 44

Nhằm đánh giá tình hình phát triển GDMN giai đoạn 2006 – 2015, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2006 – 2015. Đồng thời khen thưởng một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển GDMN, giai đoạn 2006 – 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phát triển Giáo dục Mầm non .
Thời gian diễn ra Hội nghị ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại nhà khách La Thành, Hà Nội.

 • Thành phần tham dự :
 • Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo:
  • Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;
  • Ông Lê Khánh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.
 • Về phía Tp. Hồ Chí Minh:
 • Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Bà Trương Thị Việt Liên, Quyền trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI HỘI NGHỊ

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tham luận.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc