Sáng ngày 10 tháng 05 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận lại trường mầm non Rạng Đông 6 và trường mầm non Rạng Đông 9 Quận 6 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Nguyễn Thị Gái – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố;
 2. Bà Trương Thị Việt Liên – Quyền trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 3. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 4. Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía Quận 6:

 1. Bà Lê Thị Thanh Thảo – Phó Chủ tịch UBND Quận 6;
 2.  Bà Ngô Thị Bích Hồng – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 3. Ông Hoàng Hữu Tâm – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục;
 4. Bà Hồ Thụy Đình Khanh – Phó Chủ tịch UBND Phường 6;
 5. Bà Trần Thu Quyên – Phó Chủ tịch UBND Phường 9;
 6. Bà Lý Thị Thu Cúc – Hiệu trưởng trường MN Rạng Đông 6;
 7. Bà Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng trường MN Rạng Đông 9;
 8. Ông Huỳnh Tôn Hải – Phó ban đại diện CMHS trường MN Rạng Đông 6;
 9. Ông Đào Xuân Thủy – Trưởng ban đại diện CMHS trường MN Rạng Đông 9;
 10.  Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Chi đoàn, kế toán trường mầm non Rạng Đông 6 và mầm non Rạng Đông 9 Quận 6 .

Một số hình ảnh của buổi làm việc:                              

Bà Nguyễn Từ Dũ, Phó trưởng phòng GDMN đọc Quyết định

Bà Trương Thị Việt Liên, Q. Trưởng phòng GDMN phát biểu chỉ đạo

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND Quận 6 phát biểu chỉ đạo

Hiệu trưởng MN Rạng Đông 6 tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Hiệu trưởng MN Rạng Đông 9 tiếp thu ý kiến chỉ đạo


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc