Sáng ngày 11 tháng 05 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận lại trường mầm non Sơn Ca 4 và trường mầm non Sơn Ca 5 quận Phú Nhuận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Nguyễn Thị Gái – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố;
 2. Bà Trương Thị Việt Liên – Quyền trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 3. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

   Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   § Về phía Quận Phú Nhuận:

 1. Ông Nguyễn Đông Tùng – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy- Phó Chủ tịch UBND;
 2. Ông Võ Cao Long – Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 3. Ông Đỗ Đăng Ái – Quận ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính;
 4. Bà Nguyễn Thục Hân – Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ;
 5. Ông Phan Nguyên Bình – Phó Chánh văn phòng UBND;
 6. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 7. Ông Ngô Thành Bảo – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục;
 8. Bà Phạm Thị Hồng Vân – Phó Chủ tịch UBND phường 4;
 9. Bà Lê Thị Kim Phúc – Phó Chủ tịch UBND phường 5;                 
 10. Bà Hoàng Thị Hoàng Yến – Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca 4;
 11. Ông Nguyễn Thiện Sơn – Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca 5;
 12. Ông Nguyễn Vinh Khánh – Ban đại diện CMHS trường mầm non Sơn Ca 4;
 13. Ông Huỳnh Thanh Liêm – Trưởng ban đại diện CMHS trường mầm non Sơn Ca 5;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, kế toán trường mầm non Sơn Ca 4 và trường mầm non Sơn Ca 5 quận Phú Nhuận..

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

Bà Nguyễn Từ Dũ, Phó trưởng phòng GDMN đọc Quyết định

Bà Trương Thị Việt Liên, Q.Trường phòng GDMN phát biểu chỉ đạo


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc