Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được tín nhiệm

 

           Thực hiện các quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ; ngày 30 tháng 5 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND-TC bổ nhiệm đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2016.

           Trước đó, đồng chí Lê Hồng Sơn cũng vừa được cử tri thành phố tín nhiệm, tiếp tục bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là niềm vui không chỉ của cá nhân đồng chí, mà còn thể hiện sự tín nhiệm của đồng bào, cử tri thành phố đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong vai trò đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Giám đốc Lê Hồng Sơn sẽ có nhiều cơ hội, đại diện Ngành Giáo dục và Đào tạo để phát biểu các ý kiến, vận động sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Thành phố đầu tư vì sự phát triển của ngành.

 

Đôi nét về tiểu sử đồng chí Lê Hồng Sơn:

  • Sinh ngày: 09/12/1965
  • Quê quán : Củ Chi
  • Dân tộc : Kinh
  • Tôn giáo : Không
  • Trình độ chuyên môn: Quản lý giáo dục, Sư phạm Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị: Tiến sĩ Khoa học Giáo dục (trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).
  • Ngoại ngữ : Anh văn trình độ B2 (khung Châu Âu)
  • Chính trị : cử nhân
  • Chức vụ : Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 


Tác giả: Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc