“PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH”

 

          Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-GDĐT-PC ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016;

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường Đại học Luật TPHCM tổ chức “Phiên tòa giả định” nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh THPT của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

     Đến tham dự “Phiên tòa giả định”

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có sự hiện diện:

    + Bà Tạ Thị Minh Thư – Trưởng phòng Pháp chế, Sở GD&ĐT;

    + Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó trưởng Phòng Pháp chế, Sở GD&ĐT;

  • Về phía Trường Đại học Luật TPHCM có sự hiện diện:

    + Ông Dương Hoán – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Trường ĐH Luật TPHCM;

    + Ông Phan Anh Tuấn – Trưởng khoa Luật hình sự, Trường ĐH Luật TPHCM.

     Và có sự hiện diện của các ông bà chuyên viên phòng Pháp chế Sở GD&ĐT; lãnh đạo Quận ủy – Huyện ủy, các phòng ban trực thuộc Quận 3 và huyện Cần Giờ, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách pháp chế của các Trường THPT trên địa bàn Quận 1, Quận 3 và huyện Cần Giờ; và đặc biệt có sự hiện diện gần 1000 học sinh THPT cùng tham dự.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo các đơn vị

 

     Chương trình “Phiên tòa giả định” phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật có liên quan đến các nội dung vi phạm của học sinh THPT hiện nay: Nội quy trường học, an toàn trường học, trật tự an toàn xã hội, phòng chống ma túy và các quy định về tội phạm hình sự….. Học sinh được xem một đoạn kịch ngắn dựa trên câu chuyện có thật trong tình tiết vụ án. Kết thúc phiên tòa Ban tổ chức vấn đáp trực tiếp các câu hỏi của học sinh tham dự có nội dung liên quan đến “Phiên tòa giả định” vừa xem.

Diễn kịch ngắn về cảnh vi phạm

Diễn kịch ngắn về cảnh vi phạm

“Phiên tòa giả định” được diễn tại Trường THPT Marie Curie

“Phiên tòa giả định” được diễn tại Trường THPT Marie Curie

“Phiên tòa giả định” được diễn tại Trường THPT Marie Curie

“Phiên tòa giả định” được diễn tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cần Giờ

“Phiên tòa giả định” được diễn tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cần Giờ

“Phiên tòa giả định” được diễn tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cần GiờBan tổ chức vấn đáp trực tiếp các câu hỏi của học sinh


Tác giả: Phòng pháp chế

Liên kết bài viết gốc