– Giúp cho Cán bộ quản lý làm công tác Giáo dục trẻ Khuyết tật có điều kiện học tập và quan sát hình thức, quản lý hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tỉnh DakLak (từ trường Giáo dục chuyên biệt nâng lên thành Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập)

– Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn về Giáo dục Trẻ Khuyết tật của 02 Tỉnh ĐakLak và thành phố Hồ Chí Minh.

– Tìm hiểu về mô hình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập từ Trường Giáo dục chuyên biệt thành Trung tâm.

– Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

– Tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị, hình thức tổ chức loại hình giáo dục chuyên biệt của Trung tâm.

Thành phần tham dự:

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc; Trưởng ban chỉ Đạo GD khuyết tật;

Bà Nguyễn Từ Dũ, Phó Trưởng phòng GDMN, Phó ban chỉ Đạo GD khuyết tật;

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Phó ban chỉ Đạo GD khuyết tật;

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Phó ban chỉ Đạo GD khuyết tật

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc TTHTPTHN- Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo Giáo dục khuyết tật;

Cùng các chuyên viên Sở GD&ĐT phụ trách công tác GD Khuyết tật.

  • Về phía Quận, huyện:

Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách công tác GD khuyết tật

Đại diện Ban Giám hiệu các Trường GD Chuyên biệt, trường có học sinh khuyết tật học hòa nhập từ bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học và Trung tâm HTPTGDHN.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc: 

 

Tặng quà lưu niệm

Đại biểu chụp hình lưu niệm


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc