Chiều ngày 05 tháng 08 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận lại trường Mầm non Quận quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

 Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 2. Bà Trương Thị Việt Liên – Quyền Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 3. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 4. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 5. Ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính;

   Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía Quận Tân Bình:

 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận;
 2. Bà Phạm Thị Phước – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 3. Bà Tô Thị Ngọc Minh – Phó Trưởng phòng Nội vụ;
 4. Bà Phan Khánh Trang – Kế toán trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 5. Ông Trần Quang Minh – Phó Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng;
 6. Bà Phạm Thị Thành – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ;
 7. Ông Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND phường 4;
 8. Bà Lâm Thị Mộng Trinh – Hiệu trưởng trường Mầm non Quận;
 9. Ông Phạm Minh Trí – Trưởng ban đại diện CMHS trường Mầm non Quận;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, kế toán trường Mầm non Quận, quận Tân Bình.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:                              


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc