Cập nhật: 13:18, 9/8/2016 Lượt đọc: 45

Ngày 03 tháng 08 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Phường 5 Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

 Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 2. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Chủ tịch công đoàn Giáo dục Thành phố;
 3. Bà Trương Thị Việt Liên – Quyền Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 4. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 5. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 6. Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía Quận 10:

 1. Ông Bùi Thế Hải – Quận ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận;
 2. Bà Trần Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 3. Ông Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo;
 4. Ông Lữ Quốc Dũng – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5;
 5. Bà Lý Minh Hà – Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 5;
 6. Ông Bạch Hưng Nguyên – Trưởng ban đại diện CMHS trường Mầm non Phường 5;
 7. ng các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, kế toán trường Mẩm non Phường 5 Quận 10.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:                              


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc