Cập nhật: 10:53, 18/8/2016 Lượt đọc: 62

Mục đích đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và đề ra các biện pháp cho công tác trọng tâm trong năm học 2016-2017, tiếp tục giữ vững, ổn định và phát triển bền vững bậc học Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh ;
Ngày 15/8/2016, bậc học Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Thành phần tham dự:


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc