HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1928 “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIAI ĐOẠN 2013, 2016

 

     Thực hiện Quyết định 1145/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016;

     Sau thời gian triển khai thực hiện, ngày 11, 12 và 13 tháng 08 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013, 2016 tại Phú Quốc.

     Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện:

+ Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Bà Tạ Thị Minh Thư – Trưởng Phòng Pháp chế – Sở GD&ĐT;

+ Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó trưởng Phòng Pháp chế – Sở GD&ĐT;

+ Ông Mai Phương Liên – Phó trưởng Phòng KHTC – Sở GD&ĐT.

     Và có sự hiện diện của ông bà lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo và cán bộ pháp chế các Phòng GD&ĐT quận – huyện; các trường cao đẳng, TCCN; THPT; Trung tâm GDTX; các đơn vị trực thuộc Sở.

     Đề án 1928 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo điều kiện, hỗ trợ rất nhiều trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Giai đoạn năm 2013 đến năm 2016 với sự nỗ lực thực hiện của toàn ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực, đã từng bước nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện cũng như chất lượng hoạt động của công tác PBGDPL trong nhà trường. Trong những năm vừa qua, công tác Pháp chế cũng như Đề án 1928 luôn được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để đạt kết quả tốt nhất, song song đó cũng nhờ sự tham gia tích cực, sáng tạo của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

     Hình ảnh được ghi lại trong Hội nghị:

Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 

Báo cáo tham luận của đơn vị Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh về “Đổi mới công tác PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn huyện Bình Chánh”

 

Báo cáo tham luận của đơn vị Trường THPT Gia Định về “Dạy tích hợp và Sinh hoạt chuyên đề PBGDPL ở trường THPT Gia Định”

 

Bà Tạ Thị Minh Thư – Trưởng phòng Pháp chế, Sở GD&ĐT đọc quyết định khen thưởng các đơn vị

 

Các đơn vị được tuyên dương, khen thưởng

Các đơn vị được tuyên dương, khen thưởng

Các đơn vị được tuyên dương, khen thưởng

Các đơn vị được tuyên dương, khen thưởng

 


Tác giả: Phòng pháp chế

Liên kết bài viết gốc