Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè 2016 của Bậc học mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Rút kinh nghiệm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia” ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần tham dự

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

    Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

  – Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non;

3. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của buổi học chuyên môn:


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc