Cập nhật: 6:33, 26/8/2016 Lượt đọc: 1

Sáng ngày 23 tháng 08 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Hoàng Mai 1 Quận 8 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

 Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 2. Bà Nguyễn Thị Gái – Phó Chủ Tịch công đoàn Giáo dục Thành phố;
 3. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 4.  Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía Quận 8:

 1. Ông Nguyễn Thanh Sang – Quận Ủy viên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận;
 2. Ông Dương Văn Dân – Quận Ủy viên;  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 3. Bà Mao Thị Kim Liên – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 4. Ông Dương Cao Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục;
 5. Bà Nguyễn Thị Thu Thắng – Kế toán trưởng, phòng Giáo dục và Đào tạo;
 6. Bà Nguyễn Thị Kiều Nương – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường  4;
 7. Bà Trương Thanh  Tâm – Cán  bộ Bình  đẳng  giới và trẻ em;
 8. Bà Nguyễn Thị Phú -Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Mai 1;
 9. Bà Nguyễn Thị Phượng – Trưởng ban Đại diện CMHS;
 10. Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, kế toán trường Mầm non Hoàng Mai 1 Quận 8.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:                              


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc