Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, ngày 09 tháng 9 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 31 và triển khai Quyết định thành lập 06 đoàn đánh giá ngoài gồm các trường:

 

1

Mầm non Rạng Đông 14, Quận 6

2

Mầm non Phường 5, Quận 10

3

Mầm non Phường 6, Quận 10

4

Mầm non Phường 8, Quận 10

5

Mầm non Phường 14, Quận 10

6

Mầm non Vạn An, Quận 10

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc