Hội nghị được đón tiếp sự hiện diện của lãnh đạo cả hai ngành Giáo dục và Đào tạo và Văn hóa và Thể thao:

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM:

– Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM;

– Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM:

– Ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Đại diện Liên đoàn bóng đá TPHCM:

– Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM;

– Ông Trần Đình Huấn – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TPHCM.

Cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên 24 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện, Hiệu trưởng và Giáo viên thể chất 45 trường Trung học cơ sở và 149 trường Tiểu học tham gia dự án, đại diện Trung tâm Thể dục và Thể thao 24 quận, huyện.

 

Từ trái sang: Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM, Ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

 

Từ trái sang: Ông Trần Đình Huấn – Tổng thư ký liên đoàn bóng đá TPHCM, Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

 

Thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ V (2012 – 2016) về việc phát triển bóng đá học đường, đồng thời được sự chấp thuận và chỉ đạo từ Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa & Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai dự án bóng đá học đường, bắt đầu triển khai từ năm học 2013 – 2014, đến nay qua 03 năm triển khai đã thực hiện được 131 trường tiểu học và tiến hành thí điểm tại 27 trường THCS trên địa bàn TPHCM.

 

Ông Đoàn Minh Xương báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Dự án “Bóng đá học đường” Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016 và giới thiệu kế hoạch năm học 2016 – 2017

 

Ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu

 

Ông Trần Đình Huấn – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TPHCM phát biểu

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc