Trường Tiểu học Nguyễn Thi trước đây là một ngôi trường nhỏ của quận 11 tại địa chỉ 1484 đường 3/2, phường 2 quận 11. Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho phép Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Thi, trường đã được xây dựng lại trên nền cũ.

Một số hình ảnh trong lễ khánh thành:

 

 

 


Tác giả: Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc