Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, ngày 14 tháng 10 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 33 và triển khai Quyết định thành lập 08 đoàn đánh giá ngoài gồm các trường:

 

Mầm non Rạng Đông 5, Quận 6

Mầm non Rạng Đông 5A, Quận 6

Mầm non Rạng Đông 9A, Quận 6

Mầm non Rạng Đông 11A, Quận 6

Mầm non Rạng Đông 13, Quận 6

Mầm non Hoa Mai 2, Quận 12

Mầm non Hoàng Anh, quận Bình Tân

Mầm non Hoa Đào, quận Bình Tân

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc