Cập nhật: 14:44, 1/12/2016 Lượt đọc: 47

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2016 – 2017 của công tác Giáo dục đặc biệt; Ban chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (GDTKT &TECHCKK) Thành phố, tổ chức giao ban Công tác Giáo dục đặc biệt lần 1 năm 2016 – 2017 nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác GDTKT &TECHCKK Thành phố trong những tháng tới.


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc