Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, ngày 28 tháng 11 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 34 và triển khai Quyết định thành lập 11 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông gồm các trường:

 

Tiểu học Tân Kiên, huyện Bình Chánh
Tiểu học Bình Tân, quận Bình Tân
Tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú
Tiểu học Sơn Cang, quận Tân Bình
Tiểu học Phạm Văn Hai, quận Tân Bình
Tiểu học Phú Lâm, Quận 6
Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6
Trung học cơ sở Bình Tây, Quận 6
Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, Quận 6
Trung học cơ sở Qui Đức, huyện Bình Chánh
Trường Tiểu học,
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc