Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, ngày 30 tháng 11 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 35 và triển khai Quyết định thành lập 09 đoàn đánh giá ngoài gồm các trường:

 

Mầm non 2, Quận 4

Mầm non 10, Quận 4

Mầm non 1, Quận 5

Mầm non 2B, Quận 5

Mầm non 9, Quận 5

Mầm non Hoàng Mai III, Quận 8 (NCL)

Mầm non Nắng Mai, Quận 8

Mầm non 1, quận Bình Thạnh

Mầm non 19, quận Bình Thạnh

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc