Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 11 năm 2016.

 Thành phần tham dự:

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

1. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

2. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

3. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Ban giám hiệu, các trường Mầm non;

3. Ban giám hiệu, các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của buổi bồi dưỡng:

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc