Sáng ngày 07/12/2016, thực hiện kế hoạch Giáo dục tiểu học năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyên đề “Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch trong trường Tiểu học đối với giáo viên dạy nhiều môn” cho các đối tượng là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cán bộ quản lý ở các trường Tiểu học, và Giáo viên mạng lưới ở 24 quận/huyện tại Trường Tiểu học Chi Lăng Quận Gò Vấp.

Thực tế hiện nay, thành phố vẫn còn nhiều trường Tiểu học thiếu giáo viên chuyên trách Mĩ thuật, việc giảng dạy bộ môn Mĩ thuật được giao cho các giáo viên dạy nhiều môn. Do vậy, mục tiêu của chuyên đề nhằm cung cấp cho giáo viên dạy nhiều môn tại các đơn vị các kỹ thuật tổ chức dạy học nhằm dạy đúng, dạy đủ, dạy sáng tạo bộ môn Mĩ thuật cấp Tiểu học theo định hướng phương pháp mới của Đan Mạch trong trường Tiểu học, đồng thời khai thác các kỹ thuật tổ chức dạy học của môn Mĩ thuật để vận dụng vào các môn học khác; giới thiệu một số mô hình, biện pháp tổ chức vận dụng triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch dành cho giáo viên dạy nhiều môn; chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả cho việc tổ chức triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch đối với các trường Tiểu học không có giáo viên Mĩ thuật chuyên trách; Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tổ chức dạy học Mĩ thuật tại các quận, huyện còn thiếu giáo viên chuyên trách.

Cô Đỗ Thị Tuyết Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 3/1 trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm đã thể hiện một tiết dạy minh họa rất sinh động và được đại biểu dự chuyên đề đánh giá rất cao. Ngoài ra, chuyên đề cũng giới thiệu hai tham luận chia sẻ kinh nghiệm về công tác chỉ đạo thực hiện của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp và trường Tiểu học Chi Lăng quận Gò Vấp.

Một số hình ảnh của chuyên đề:

 

Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học phát biểu chỉ đạo

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc