Hoạt động ngoại khoá Tháng 12/2016

(Thăm di tích căn cứ Minh Đạm và biển Long Hải)

 

Vào ngày 17/12/2016, toàn thể học sinh trường THPT Hưng Đạo đã tham gia ngoại khoá thăm căn cứ cách mạng Minh Đạm và biển Long Hải.

Một số hình ảnh: