Căn cứ công văn số 61/BGDĐ-DASRPP ngày 16 tháng 5 năm 2916 về việc Kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non;
Căn cứ Kế hoạch số 2957/KH-GDĐT-MN ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non.
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao học tập năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non tại phố Đà Nẵng.

Thành phần tham dự:

  • Về phía Sở Giáo Dục và Đào tạo:

    Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non

    Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non

    Cùng các chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía quận/huyện:

Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bậc học Mầm non phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

Ban giám hiệu trường Mầm non của quận/huyện;

Ban chất lượng giáo dục Mầm non cấp Thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc