Cập nhật: 16:51, 5/1/2017 Lượt đọc: 48

Căn cứ kế hoạch hoạt động Giáo dục đặc biệt năm học 2016 – 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng “Nâng cao chất lượng chuyên môn giáo dục trẻ khuyết tật thông qua phương pháp giáo dục đặc thù theo từng dạng tật” tại 4 cụm:
• Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, trường Chuyên biệt Quận 10, trường Chuyên biệt Bình Minh Quận Tân Phú, trường Chuyên biệt Hy Vọng quận Gò Vấp.
Thời gian: Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2016

Thành phần tham dự:

  • Về phía Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK Thành phố:
  1. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non – Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK;
  2. Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật – Phó Trưởng Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK Thành phố;

    Cùng các ông, bà là Ủy viên Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK.

  • Về phía quận, huyện:
  1. Lãnh đạo và chuyên viên  phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách công tác khuyết tật;
  2. Cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở Giáo dục đặc biệt.

Sau đây là một số hình ảnh: 

Dự các hoạt động của trẻ tại các trường Chuyên biệt

 

 

 

 

 

 

Thảo luận

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc