Căn cứ vào Kế hoạch số 3439/KH- GDĐT- MN ngày 10 tháng 10 năm 2016 về Hoạt động Giáo dục Đặc biệt năm học 2016-2017 của Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ Khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thành phố.
Căn cứ vào Dự án “Tập huấn Sử dụng Chương trình và sách giáo khoa dành cho học sinh chậm phát triển trí tuệ cấp tiểu học trong các trường chuyên biệt“ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ Khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh thành phố tổ chức học tập về Chương trình khung giáo dục Tiểu học cho Trẻ Khuyết tật trí tuệ tại tỉnh Hải Dương và công tác giáo dục hòa nhập tại Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
 Nội dung học tập:
– Học tập về việc thực hiện chương trình khung giáo dục chuyên biệt cấp Tiểu học
– Tìm hiểu về công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
– Dự giờ và một số hoạt động của trung tâm; trường, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn của Trung tâm, trường có trẻ khuyết tật học hòa nhập.

 • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:
  1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Bí Thư Đảng Ủy – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Trưởng  ban chỉ đạo GDTKT& TECHCKK;
  2. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non – Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK;
  3. Ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Phó Trưởng Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK;
  4. Ông Mai Phương Liên – Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính – Phó Trưởng Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK;
  5. Ông Hoàng Trường Giang – Phó trưởng phòng GD Tiểu học – Phó Trưởng Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK;
  6. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến – Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ – Phó Trưởng Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK;
  7. Bà Bùi Thị Băng Tuyết – Chuyên viên phòng Giáo dục mầm non – Ủy viên Ban chỉ đạo GDTKT & TECHCKK;
 • Về phía quận, huyện:
 1. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên  Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện
 2. Đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên các Trường Chuyên biệt, trường có học sinh khuyết tật học hòa nhập và Trung tâm HTPTGDHN.

Sau đây là một số hình ảnh học tập tại các trường và trung tâm:

Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen, trường CĐSP Trung ương;

 

 

 

 

 

Trường Mầm non Phù Linh huyện Sóc Sơn;

 

 

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Hải Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc