SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị Sơ kết học kỳ I và Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016 – 2017

Giáo dục thường xuyên

 

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016 – 2017 khối các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường có phân hiệu bổ túc văn hoá.

Tham dự Hội nghị gồm có:

– Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ trì hội nghị;

– Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện;

– Lãnh đạo, chủ tịch công đoàn, Trợ lý Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu bổ túc văn hoá; thành viên hội đồng chuyên môn giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mở đầu hội nghị, ông Hồ Quốc Ánh – Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016 – 2017 Giáo dục thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận sự tiến bộ của giáo dục thường xuyên trong học kỳ I năm học 2016 – 2017, đặc biệt về các mặt công tác chính trị tư tưởng, phát huy nội lực để phát triển ổn định, ngày càng hội nhập sâu, góp phần thực hiện công tác phân luồng, phổ cập xóa mù chữ, phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện thực hiện tốt công tác xây dựng xã hội học tập, quản lý‎ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, quản lý‎ các trung tâm ngoại ngữ – tin học. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới các đơn vị cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác quản l‎ý: trung tâm giáo dục thường xuyên cần phối hợp để thực hiện tốt Thông tư 39/2015/TTLT ghép trung tâm giáo dục thường xuyên với Trung tâm dạy nghề, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; quan tâm đầu tư sinh hoạt dưới cờ, tạo sự đối thoại giữa Ban giám đốc trung tâm với học viên, thực hiện công tác xã hội nhằm giáo dục đạo đức cho học viên

2. Về công tác chuyên môn: nâng cao năng lực đổi mới phương pháp dạy học, quản l‎ý‎ lớp hiệu quả đội ngũ giáo viên; đặc biệt chú ‎‎ý các giải pháp tổ chức ôn luyện các môn thi THPT quốc gia 2017; tăng cường sinh hoạt cụm, đổi mới dạy công nghệ thông tin theo chương trình quốc tế

3. Các trung tâm giáo dục thường xuyên cần phối hợp tốt với phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, quản l‎‎ý và hỗ trợ hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện tốt công tác phổ cập – xóa mù chữ

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp tốt với phòng ban Sở thực hiện quản lý  hoạt động các trung tâm ngoại ngữ – tin học, chú ý‎ kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị./.

 

Hình ảnh đính kèm:

hinh_01

Hình 1: Phát biểu của đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 2: Văn nghệ khai mạc hội nghị

Hình 3: Báo cáo tổng kết của đồng chí Hồ Quốc Ánh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên

Hình 4: Các đại biểu tham dự hội nghị

Hình 5: Phát biểu tham luận của Trung tâmGiáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong

 

 

 


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc