Cập nhật: 16:48, 24/2/2017 Lượt đọc: 47

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 – 2017 của công tác Giáo dục Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Hội nghị Sơ kết Học Kỳ I Công tác Giáo dục Đặc biệt năm học 2016 – 2017” nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác Giáo dục Đặc biệt trong học kỳ II năm học 2016 – 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc