SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

BẢN TIN

Hội nghị Sơ kết học kỳ 1 và Triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Trung tâm ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hóa

 

 

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 khối các trung tâm ngoại ngữ- tin học- bồi dưỡng văn hóa.

Tham dự Hội nghị gồm có:

– Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì Hội nghị;

– Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện;

– Lãnh đạo các trung tâm ngoại ngữ- tin học – bồi dưỡng văn hóa.

Mở đầu hội nghị, ông Hồ Phú Bạc – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 các trung tâm ngoại ngữ- tin học- bồi dưỡng văn hóa; tiếp theo là những ‎ý ‎ kiến  phát biểu thảo luận của các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời phản ánh của các đơn vị; ghi nhận hoạt động phát triển ổn định, nề nếp của các trung tâm ngoại ngữ- tin học- bồi dưỡng văn hóa, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ học sinh, phát triển kinh tế Thành phố. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo các trung tâm ngoại ngữ- tin học- bồi dưỡng văn hóa thực hiệt tốt 10 định hướng nhiệm vụ học kỳ 2 trong báo cáo. Trong đó đặc biệt lưu ‎ý‎:

1. Quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy trong đơn vị; Trong đó chú ý kiểm tra cơ sở vật chất, lập phương án và diễn tập phòng cháy chữa cháy;

2. Bảng hiệu, quảng cáo phải đúng quy định, đúng chức năng được cấp phép;

3. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo và hiệu trưởng các trường cần quản l‎ý‎ chặt chẽ, chấn chỉnh dạy thêm học thêm không đúng quy định; chú ý‎ vấn đề nâng cao đạo đức nghề nghiệp./.

Hình ảnh đính kèm:

Hình 1: Phát biểu của đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Hình 2: Báo cáo sơ kết của đồng chí Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên

 

Hình 3: Văn nghệ khai mạc Hội nghị sơ kết

 

Hình 4: Các đại biểu tham dự hội nghị 

 

Hình 5: Phát biểu ý ‎ kiến  thảo luận của đơn vị 


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc