Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Học tập rút kinh nghiệm về thực hành thao tác chế biến món ăn cho trẻ mầm non của cấp dưỡng” tại các trường Mầm non Hoa Lan quận Tân Phú, Mầm non Long Bình Quận 9, Mầm non Thành phố Quận 3, Mầm non Bình Thọ quận Thủ Đức, Mầm non Ánh Hồng quận Bình Tân, Mầm non Quận, Quận 11, Mầm non Bông Sen Quận 8, Mầm non Khánh Hội Quận 4.
Thời gian từ ngày 03 tháng 03 đến ngày 07 tháng 3 năm 2017.

 Thành phần tham dự:

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:
  1. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
  2. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
  3. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non;

3. Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của các buổi bồi dưỡng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc