Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Bậc học mầm non,
phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức” tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 24 tháng 03 đến năm 2017.

 Thành phần tham dự:

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non;

Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non trực thuộc;

Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của buổi bồi dưỡng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc