Căn cứ kế hoạch hoạt động Giáo dục đặc biệt năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật cấp thành phố năm học 2016 – 2017
Căn cứ công văn số 4357/GDĐT-MN ngày 15 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật cấp thành phố năm học 2016 – 2017. Ban giám khảo đã thực hiện chấm thi từ ngày 09/3/2017 đến ngày 28/3/2017 với số lượng dự thi là 32 giáo viên.
• Mục đích hội thi:
– Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật;
– Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong khối trường chuyên biệt;
– Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Thành phần Ban giám khảo:

1.Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật Thành phố;

2.Ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật Thành phố;

3.Ông Hoàng Trường Giang – Phó Trưởng phòng Giáo dục tiểu học – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật Thành phố;

4.Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giáo duc Khuyết tật Thành phố; 

5.Ông Lưu Thiên Đức – Ủy viên Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố – Ủy viên Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật Thành phố;

6.Bà Bùi Thị Băng Tuyết – Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non – Ủy viên Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật Thành phố;

7.Ông Nguyễn Hữu Tâm – Chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học – Ủy viên Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật Thành phố;

8.Ông Lê Văn Quan – Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học – Ủy viên Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật Thành phố;

9.Bà Hà Thanh Vân – Hiệu trưởng Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu – Ủy viên Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật Thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc