Thành phần tham dự

     Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

3. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

4. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

    Về phía quận, huyện:

Lãnh đạo phụ trách Bậc học Mầm non;

– Chuyên viên phòng giáo dục và Đào tạo;

– Ban chất lượng Bậc học mầm non;

– Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của buổi họp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc