Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hành chuyên đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức” tại các trường: Mầm non Bé Ngoan Quận 1, Mầm non 19/5 Thành phố, Mầm non Vành Khuyên Quận 2, Mầm non 6 Quận 3, mầm non Vàng Anh Quận 5, Mầm non Rạng Đông Quận – Quận 6, Mầm non Tuổi Xanh quận Tân Bình, Mầm non Họa Mi huyện Nhà Bè.
Thời gian từ ngày 11 tháng 04 đến ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Thành phần tham dự:

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

1. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

2. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

3. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non;

3. Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của các buổi thực hành:

 

 

 

 

Trường Mầm non 6 Quận 3

 

 

Trường Mầm non Họa Mi huyện Nhà Bè

 

 

 

Trường Mầm non Rạng Đông Quận, Quận 6

 

 

 

 

Trường Mầm non Tuổi xanh Quận Tân Bình

 

 

 

Tr

Trường Mâm non Bé Ngoan Quận 1

 

 

 

Trường Mầm non Vành Khuyên Quận 2

 

 

 

Trường mầm non 19/5 Thành phố

 

 

Trường Mầm non Vàng Anh Quận 5

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc