A. TRƯỜNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – DẠY CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

 

+ Quận 2:

– Trường Song ngữ Quốc tế Horizon

– Trường Quốc Tế TAS

– Trường Quốc tế Úc

– Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh

– Trường Quốc tế Châu âu

– Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh

– Trường Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

 

+ Quận 7

– Trường Hàn quốc (HCMC)

– Trường Đài Bắc (HCMC)

– Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

– Trường Nhật Bản (Elementary & High School)

 

+ Quận 9

– Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras

 

 + Huyện Bình Chánh

– Trường Quốc tế Singapore

 

B. TRƯỜNG ĐƯỢC PHÉP DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI – TRƯỜNG DẠY BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

(Trường THPT, trường PT nhiều cấp học (có cấp THPT) thực hiện giảng dạy thí điểm Chương trình nước ngoài; Trường thực hiện giảng dạy Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được phép dạy bổ sung chương trình nước ngoài)

+ Quận 1:

– Trường Tiểu học, THCS, THPT Việt Úc

 

+ Quận 7

– Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Khai Sáng

Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Canada

 

+ Quận 11

– Trường THCS và THPT Quốc tế APU

 

+ Quận 12

– Trường TH, THCS, THPT Ngọc Viễn Đông

+ Huyện Nhà Bè

– Trường  THPT Quốc tế Mỹ

 

+ Huyện Bình Chánh

– Trường Quốc tế Anh Việt

– Trường  TH, THCS và THPT Quốc tế Bắc Mỹ

 

C. TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP ĐƯỢC PHÉP DẠY CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

 

– Trường THPT Quốc tế Việt Úc


Tác giả: Các đơn vị giáo dục có yếu tố nước ngoài

Liên kết bài viết gốc